View price in:  
954-608 Polaroid Gold Metallic Mono Ribbon - 1500 Images - P4000, P4000E & P5000E

954-608 Polaroid Gold Metallic Mono Ribbon - 1500 Images - P4000, P4000E & P5000E

954-608 Polaroid Gold Metallic Mono Ribbon - 1500 Images - P4000, P4000E & P5000E

Description

Polaroid Gold Metallic Mono Ribbon
1500 Images
For use with P4000, P4000E & P5000E Polaroid printers